ラオス・タイ・日本 学生間交流@東京 ກິດຈະກຳແລກປ່ຽນລະຫ່ວາງນັກສືກສາຍີປຸ່ນ-ລາວ•ໄທຍ

こんにちは!先日、日本語教育センターに所属するラオス・タイの学生と日本の学生の間で交流会を行いました。この報告を日本語教育センターに所属するラオス出身のカブトくんにお願いしました。

 

ສະບາຍດີທຸກຄົນ, ຂ້ອຍຊື່ວ່າ: ຄຳເກັ່ງ ຫຼືເອີ້ນ: ຄາບູໂຕະ ກໍໄດ້ເດີ, ເປັນນັກສືກສາທືນລັດທະບານຍີປຸ່ນ( 文部科学省の奨学金)ເດີ, ເຊີງ ປັດຈຸບັນກຳລັງກຽມພາສາຍີປຸ່ນຢູ່ທີ່”ສູນຄວາມຮູ້ພາສາຍີປຸ່ນເຂດໂຕກຽວ(東京日本語教育センター)”ເພື່ອຈະເຂົ້າສາຍຮຽນວິຊາສະເພາະໃນປີໜ້າ.

みなさん、こんにちは。私の名前はkham keng、またはカブトと言います。文部科学省の奨学金で日本に来て、現在は日本語教育センターで日本語を勉強しています。来年の春には日本の高等専門学校に編入する予定です。

ປະມານເດື່ອນທີ່ແລ້ວມານີ້ພວກເຮົານັກສືກສາລາວແລະໄທຂອງສູນຄວາມຮູ້ພາສາຍີປຸ່ນເຂດໂຕກຽວ ກໍໄດ້ໄປພົບປາກສ້າງສານກິດຈະກຳກັບບັນດານັກສືກສາຍີປຸ່ນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂຢໂກຮາມາ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດເລີຍທີ່ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ພາສາຍີປຸ່ນທີ່ໄດ້ຮຽນອອກມານຳໃຊ້ໃນນອກສະຖານທີໂຮງຮຽນ,ກໍຄືນຳໃຊ້ໃນຊີວິດຕົວຈີງເພື່ອສືສານກັບບັນດາໝູ່ນັກສືກສາຍີປຸ່ນ, ເຊີງໃນງານກິດຈະກຳພົບປາກສ້າງສານນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຟ່າຍໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ,ພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ແບ່ງຈຳນວນຄົນອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ເພື່ອສ້າງກິດຈະກຳໃດໜື່ງຄື:

約1ヶ月前にラオスとタイの学生と横浜国立大学の学生の間での対面での交流会を催しました。最初はZoomを通してオンラインで交流、その後,東京周辺での交流を行いました。参加人数が多いこともあり、お互いをよく知るために、当日は二つのグループに分けて活動を行いました。

 

ກຸ່ມທີ່1: ຍ່າງເດີ່ນຫຼີ້ນທີ່ສວນ ເມຈິ ຈີງກູ(明治神宮)

グループ1:渋谷にある明治神宮を散策しました

ກຸ່ມທີ່2: ນັ່ງສົນທະນາ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳນຳກັນ ທີ່ຮ້ານອາຫານໃນບໍລິເວນໃກ້ໆ

グループ2:近くのファミリーレストランで食事をしながら歓談

ເຊີ່ງແຕ່ລະກຸ່ມຈະປະກອບມີ ໝູ່ນັກສືກສາຍີປຸ່ນ3-4ຄົນ ແລະ ກໍນັກສືກສາລາວ-ໄທອິກ3-4ຄົນຄືກັນ, ສ່ວນຕົວຂ້ອຍເອງນັ້ນຢູ່ກຸ່ມທີ່1, ພວກເຮົາເລີ່ມອອກເດີ່ນທາງຈາກສະຖານີລົດໄຟຊີນໂອກຸໂບະ(新大久保駅)ໄປຍັງສວນ ເມຈິຈີງກູ(明治神宮), ຕະຫຼອດທາງພວກເຮົາກໍມີການຊົນທະນາກັນຫຼາຍເລື່ອງຢ່າງສະໜຸກສະໜານບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວ,ຊີວິດການສືກສາ,ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສວນ ເມຈິ ຈີງກູ ເປັນຕົ້ນ. ເປບດ່ຽວພວກເຮົາກໍໄປຮອດ ສວນເມຈິ ຈີງກູແລ້ວ , ສີ່ງທຳອິດເລີຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕົກໃຈແລະກໍປະທັບໃຈພ້ອມກັນເລີຍກໍຄືໃນພາຍຕົວເມື່ອງໃຫ່ຍຢ່າງໂຕກຽວຍັງມີສວນປ່າທຳມະຊາດໃຫ່ຍ ແລະ ສວຍງາມປານນີ້ຢູ່ອິກ! ວ່າວ! ຄົນຍີປຸ່ນເຂົາເຈົ້າຈັ່ງແມ່ນຮັກທຳມະຊາດ ສົມກັບຄຳລ່ຳລື.

それぞれのグループは日本人学生3〜4人、ラオス・タイ人学生3〜4人で構成されていました。私はグループ1で新大久保駅から明治神宮まで歩きました。東京のような大都市にこんなにも大きな公園があることに衝撃を受けました。日本人が自然を愛していることがわかる光景でした。

ໃນລະຫວ່າງທີ່ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຊົມຄວາມສວຍງາມຂອງສວນ ເມຈິ ຈີງກູ ຢູ່ນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ແວະອະທິຖານຂໍພອນຢູ່ທີ່ຕົວສານເຈົ້າ ເມຈິ ດ້ວຍ, ຕົວຂ້ອຍຍັງຈຳຂື້ນໃຈຢູ່ເລີຍວິທີຂໍພອນຄື: ໃຫ້ໂຍນຫ່ຽມ5ເຢັນ ທີ່ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວຍີປຸ່ນທີ່ວ່າເປັນຫຼ່ຽມມຸ່ງຄຸນເອົາໄປໃນກ່ອງໄມ້ 、ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົ້ມຄຳນັບ2ບາດ ແລ້ວ ຕົບມື2ບາດ ແລ້ວກໍອະທິຖານຂໍພອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍກົ້ມຄຳນັບອິກ1ບາດ ກໍເປັນອັນວ່າສຳເລັດ. ສ່ວນຕົວຮູ້ສືກເສຍດາຍໜ້ອຍໜື່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້,ແຕ່ກໍເຂົ້າໃຈໃນກົດລະບຽບ.

明治神宮では、お賽銭に挑戦しました。5円玉を賽銭箱に投げ入れて、2回お辞儀をしました。明治神宮の境内を写真で撮ることが禁止されていたので、お賽銭の姿を写真に収めることができず残念でした。

ຫຼັງຈາກນັ້ນທີ່ຍ່າງມາເປັນເວລາດົນພວກເຮົາກໍໄປນັ່ງພັກຜ່ອນທີ່ຮ້ານກາເຟ,ສັ່ງເຄື່ອງດື່ມແລະລົມກັນຢ່າງສະໜຸກສະໜານ. ພໍຮອດ 5:20 ແລງ ສວນ ເມຈິ ຈີງກູ ກໍໄດ້ປິດລົງ, ພວກເຮົາກໍນັ່ງລົດໄຟກັບຈາກສະຖານີຮາລາຈູກູ(原宿駅) ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະຕູທາງອອກຂອງສວນ ເມຈິ ຈີງກູ ມາລົງທີ່ ສະຖານີ ຊີນໂອກຸໂບະ(新大久保駅), ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍໄດ້ກ່າວຄຳຂອບໃຈແລະຄຳລ່ຳລາກັບບັນດາໝູ່ນັກສືກສາຍີປຸ່ນ ແລ້ວກໍແຍກຍ້າຍກັນກັບບ້ານ.

その後、明治神宮の中にあるカフェで飲みものやアイスクリームを注文して話しながら休憩しました。5時20分には明治神宮が閉まるので、それまでに公園を出て、帰りは原宿から電車で新大久保駅まで帰りました。

ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ເປັນການເປິດໂລກໃໝ່,ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຄົນໃໝ່ໆຈາກຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກກັນມາເປັນໝູ່ສະໜິດກັນ, ຕັ້ງໄດ້ເຝິກພາສາຍີປຸ່ນ,ໄດ້ເຫັນສະຖານທີ່ໃໝ່ໆ,ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າກັບປະສົບການທີ່ໄດ້ມາ. ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ພວກເຮົາຈະມີໂອກາດໄດ້ພົບປາກສ້າງສານ,ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ,ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້,ວັດທະນະທຳລະຫວ່າງຍີປຸ່ນແລະລາວ-ໄທກັນອິກຄັ້ງ.

ຄາບູໂຕະ

このイベントによって、新しい人と知り合ったり、日本語の練習をしたり、充実した時間を過ごせました.今後もこのように日本とラオス・タイ間のそれぞれの文化への理解を深める機会があると信じています。

カブト

ラオス勉強会 〜ラオス文学者兼図書館活動家・安井清子さんを招いて〜

2020/12/17

今日のミーティングでは長年ラオスの教育に従事している関谷さんのお力のおかげで、現在ではラオスに居住するモン族の民話を研究、また、図書館の運営支援を行っている安井清子さんにお話しを伺うことができました。

安井さんがラオスでの活動のきっかけとなったのはタイの北東部での難民キャンプでモン族との出会いだそうです。文字をを持たないモン族には、多くの民話が口承で語り継がれています。安井さんはその多くの民話に魅了されながらも、それが時の経過とともに失われてしまうことが「もったいない」という思いから、カセットテープを片手に民話の記録を始めたそうです。

そんな思いの矢先、寄付をきっかけに図書館建設を志すようになったそうです。安井さんが図書館活動をする動機には、識字教育というものが必ずしも中心にあるのではなく、辛い現実に遭遇しているこどもたちが、本の中に広がる別の世界を通して、夢や異なった価値観を培って欲しいという思いがあります。特に印象に残った内容は、安井さんの図書館を利用していたこどもが成長して、図書館運営に携わっているということで、図書館活動がこどもに与える影響の大きさというものを実感させられました。

私たちも、一昨年、2019年にラオスのヴィエンチャン郊外に図書館を無事建設することができました。まだ運用が開始されてからまもなく、日本からラオスにある図書館を運営することの難しさを実感する日々であります。安井さんの経験を元に、私たちもこどもに夢を与えられるような図書館運営を目指してまいりたいと思います。

全体の集合写真

ラオス勉強会 ~ラオス語を理解しよう~

こんにちは。私たちはオンラインでのミーティングで毎回ラオス勉強会をしています。毎回担当者を決めて、ラオスに関する好きなテーマで勉強会をしています。その内容をHPにも掲載することになりましたので、ぜひお読みください!!

記念すべき第1回目は3年のみやかによる『ラオス語を理解しよう』です。

 

こんにちは!
FUNメンバーのみやかです。

今回は、まるくてかわいらしい印象の「ラオス文字」をテーマにして勉強会を行いました。せっかく大学生のうちのラオスという国に出会うことが出来たので、現地で話されている言葉について少しでも知っておきたいと思い、このテーマにしてみました。

ラオスでは、ラオス語(またはラオ語・ラーオ語)が公用語となっており、都心部など観光地は英語も話せる方が多いですが、地方では英語の普及率は低いようです。確かに、スタツアに行ったときも活動した地域ではあまり英語は通じなかった気がします。その分、よりラオス語を勉強する価値がありますね!
ラオス文字には、9の母音と27の子音があり、さらに声調記号で構成されます。アルファベットと同じ感じかなと思いましたが、母音と子音で26文字のアルファベットより遙かに数が多いんです。しかも発音の種類も多く想像以上に難しいことがわかりました。

全部一気に覚えるのは難しいと思ったので、まずはみんなが自分の名前をラオス語で書けるようになれればと思い、ひらがなに合わせたラオス文字を表にしました。私は「みやか」なので、ラオス文字で表すと「ມິຢະກະ」になります。この感じ、どこかでみたことあるなぁと思ったら、、、2年前に行ったスタツアで子どもたちにもらった折り紙や風船にそんな感じのことばを書いてくれていました!少し違うのは、発音の違いだと思いますが、なんだか嬉しい気持ちになりました。
つぎ子どもたちに会えたときにはみんなの名前をラオス文字で覚えられたらいいな、と思いました。また元気な姿の彼ら彼女らに会いたいですね…!

次回もお楽しみに!

ラオスから始まる学生国際協力のカタチ